Теорія

Завдання

1. Алюміній, як хімічний елемент

Складність: легке

1
2. Формули солей алюмінію

Складність: легке

1
3. Алюміній, як проста речовина

Складність: легке

1
4. Назви сполук, з якими може реагувати алюміній

Складність: середнє

2
5. Формули сполук, з якими може реагувати алюміній оксид

Складність: середнє

2
6. Формули сполук, з якими може реагувати алюміній гідроксид

Складність: середнє

2
7. Взаємодія алюмінію з простими речовинами

Складність: середнє

4
8. Рівняння реакції алюмотермії

Складність: середнє

5
9. Обери правильні твердження про алюміній оксид

Складність: середнє

2
10. Обери правильні твердження про алюміній гідроксид

Складність: середнє

2
11. Маса продукту реакції взаємодії алюмінію з простими речовинами

Складність: середнє

2
12. Об'єм газу у реакції з алюмінієм

Складність: середнє

2
13. Об'єм водню при взаємодії алюмінію і кислоти

Складність: середнє

1
14. Термічний розклад алюміній гідроксиду та розрахунок за рівнянням реакції

Складність: середнє

5
15. Маса алюміній оксиду, отриманого з карбонату

Складність: середнє

5
16. Відносний вихід продукту реакції взаємодії алюмінію з простими речовинами

Складність: середнє

2
17. Відносний вихід продукту реакції утворення алюміній сульфату

Складність: середнє

2
18. Об'єм водню у реакції алюмінію з кислотою за відомим виходом продукту реакції

Складність: середнє

2

Тести

Матеріали для вчителів