Теорія

Завдання

1. Визначення формули амоніаку

Складність: легке

1
2. Визначення формули солі амонію

Складність: легке

1
3. Особливості будови молекули амоніаку

Складність: середнє

1
4. Оціни правильність тверджень про особливості будови молекули амоніаку

Складність: середнє

1
5. Застосування амоніаку

Складність: легке

1
6. Застосування солей амонію

Складність: легке

1
7. Властивості амоніаку

Складність: середнє

1
8. Характеристика амоніаку

Складність: середнє

1
9. Визначення характеристики амоніаку

Складність: середнє

1
10. Відповідність між характеристиками і формулами сполук Нітрогену

Складність: середнє

3
11. Визначення об'єму амоніаку за його масою

Складність: середнє

1
12. Визначення маси амоніаку за відомим об'ємом

Складність: середнє

1
13. Визначення об'єму азоту у реакції з воднем

Складність: середнє

2
14. Визначення маси амоніаку за відомою масою азоту

Складність: середнє

2
15. Визначення маси амоніаку за відомим об'ємом азоту

Складність: середнє

2
16. Масова частка розчину при розчинені зазначеної кількості амоніаку

Складність: середнє

3
17. Масова частка розчину при розчинені амоніаку

Складність: середнє

3
18. Визначення об'єму амоніаку у хімічній реакції

Складність: середнє

2
19. Визначення маси амоніаку у хімічній реакції

Складність: середнє

2
20. Маса вихідної речовини у реакції отримання амоніаку

Складність: середнє

2

Тести

1. Тренування з теми «Амоніак»

Складність: середнє

8

Матеріали для вчителів