Солі амонію
Солі амонію — складні речовини, утворені катіоном амонію NH4+ і кислотним залишком.
NH4Cl — амоній хлорид, (NH4)2SO4 — амоній сульфат, NH4NO3 — амоній нітрат. 
 
Солі амонію за властивостями схожі на солі натрію або калію. Вони мають йонну будову і є твердими білими речовинами, що добре розчиняються у воді.
 
селітра.jpg
Нітрат амонію
 
Утворюються солі амонію при взаємодії амоніаку з кислотами:
 
NH3+HCl=NH4Cl,
 
2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4.
 
Для солей амонію характерні як загальні для всіх солей властивості, так і особливі.
 
До загальних властивостей солей можна віднести здатність вступати в реакції обміну з кислотами та іншими солями, якщо утворюється газ або осад:
 
(NH4)2CO3+2HCl=2NH4Cl+H2O+CO2,
 
(NH4)2SO4+BaCl2=BaSO4+2NH4Cl.
 
Особливі властивості солей обумовлені нестійкістю йону амонію та його здатністю розкладатися з утворенням амоніаку:
 
1. Солі амонію розкладаються при нагріванні:
 
NH4Cl=NH3+HCl.
 
2. Солі амонію при нагріванні реагують з лугами з виділенням амоніаку:
 
NH4Cl+NaOH=NH3+H2O+NaCl.
 
Застосовуються солі амонію як добрива. Амоній карбонат використовується кондитерами як розпушувач тіста. Амоній хлорид застосовується при паянні для очищення поверхні металу.