Складність:
00:15:00
1. Загальна характеристика лужних металів 1Б.
2. Характеристика калій хлориду 2Б.
3. Електроліз розплавів солей лужних металів 2Б.
4. Взаємодія лужних металів з галогенами, розрахунок за хімічним рівнянням 4Б.
5. Відносний вихід продукту реакції утворення сульфатів лужних металів 2Б.
6. Маса натрій гідроксиду за відомим відносним виходом продукту реакції 2Б.
7. Маса нітрату лужного металу за відомим відносним виходом продукту реакції 2Б.