Теорія

Завдання

1. Визначення лужних металів

Складність: легке

1
2. Ряд формул лугів

Складність: легке

1
3. Загальна характеристика лужних металів

Складність: середнє

1
4. Обери речовини для отримання лугів

Складність: середнє

1
5. Характеристика натрій хлориду

Складність: легке

2
6. Характеристика калій хлориду

Складність: легке

2
7. Масова частка лугу в розчині

Складність: середнє

1
8. Масова частка розчину з додаванням лугу

Складність: важке

3
9. Електроліз розплавів солей лужних металів

Складність: середнє

2
10. Рівняння реакцій взаємодії лужних металів з неметалами

Складність: середнє

3
11. Визначення маси реагуючого лужного металу у реакціях з неметалами

Складність: важке

2
12. Взаємодія лужних металів з галогенами, розрахунок за хімічним рівнянням

Складність: середнє

4
13. Відносний вихід продукту реакції утворення лугу за відомою кількістю речовини

Складність: легке

2
14. Відносний вихід продукту реакції утворення сульфатів лужних металів

Складність: середнє

2
15. Маса натрій гідроксиду за відомим відносним виходом продукту реакції

Складність: середнє

2
16. Маса нітрату лужного металу за відомим відносним виходом продукту реакції

Складність: середнє

2

Тести

Матеріали для вчителів