Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Загальна характеристика магнію та лужноземельних металів Представлено загальну характеристику магнію та лужноземельних металів.
2. Оксиди і гідроксиди магнію та лужноземельних металів Представлено загальну характеристику оксидів та гідроксидів магнію та лужноземельних металів.
3. Солі магнію та лужноземельних металів Представлено загальні відомості про солі магнію та лужноземельних металів.
4. Використання та біологічна роль магнію, лужноземельних металів та їх сполук Представлено теоретичні відомості про використання та біологічну роль лужноземельних металів та їх сполук.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення лужноземельних металів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно визначити назви або символи лужнозмельних металів, та характеристику їх положення у Періодичній системі.
2. Назви сполук, що належать до лугів 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно визначити назви сполук, що належать до лугів, обравши із запропонованих варіантів.
3. Загальна характеристика лужноземельних металів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити правильну характеристику лужноземельних металів, обравши із запропонованих варіантів.
4. Окисно-відновні властивості атомів лужноземельних металів 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Необхідно визначити окисно-відновні властивості атомів лужноземельних металів.
5. Властивості кальцій карбонату 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити властивості кальцій карбонату, обравши із запропонованих варіантів.
6. Характеристика солей магнію та лужноземельних металів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити характеристику солей магнію та лужноземельних металів, обравши із запропонованих варіантів.
7. Отримання гідроксидів лужноземельних металів 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити речовини, в результаті взаємодії яких утворюється луг.
8. Загальна характеристика лужноземельни металів 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обрати правильні твердження про характеристику лужноземельних металів.
9. Загальні хімічні властивості магнію та лужноземельних металів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити, з якими речовинами взаємодіє зазначений метал, обравши із запропонованих варіантів.
10. Визначення формул сполук, з якими не реагують магній і лужноземельні метали 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити формули сполук, з якими не взаємодіє зазначений метал, обравши із запропонованих варіантів.
11. Електроліз розплавів солей магнію або лужноземельних металів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити речовини, які утворюються у результаті електролізу розплавів солей магнію або лужноземельних металів.
12. Отримання магнію, лужноземельних металів та їх сполук 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обрати правильне твердження про отримання магнію, лужноземельних металів та їх сполук.
13. Визначення об'єму галогену під час взаємодії з металом 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм галогену, який буде витрачено під час взаємодії з металом.
14. Утворення нітратів лужноземельних металів та відносний вихід продукту реакції 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно обчислити відносний вихід продукту реакції утворення нітратів лужноземельних металів.
15. Визначення об'єму етину, який можна отримати з кальцію зазначеної маси 3 вид - аналіз важке 3Б. Необхідно визначити об'єму етину, який можна отримати з кальцію зазначеної маси.
16. Властивості солей магнію 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити властивості солей магнію, обравши із запропонованих варіантів.
17. Визначення формул сполук, з якими реагують лужні метали 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити формули сполук, з якими взаємодіє зазначений метал, обравши із запропонованих варіантів.
18. Визначення маси продукту під час взаємодії металів з галогенами 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу продукту реакції під час взаємодії металу з галогенами.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Магній та лужноземельні метали. Кальцій. Кальцій гідроксид» 00:15:00 середнє 14Б. Відпрацьовуються знання основних понятть з теми, вміння складати хімічні реакції за участю лужноземельних металів та проводити розрахунки за рівняннями реакцій.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Магній та лужноземельні метали. Кальцій. Кальцій гідроксид» 00:15:00 середнє 10Б. Відпрацьовуються знання основних понятть з теми, вміння складати хімічні реакції за участю лужноземельних металів та проводити розрахунки за рівняннями реакцій.
2. Перевірна робота з теми «Магній та лужноземельні метали. Кальцій. Кальцій гідроксид» 00:20:00 середнє 11Б. Перевіряються знання основних понятть з теми, вміння складати хімічні реакції за участю лужноземельних металів та проводити розрахунки за рівняннями реакцій.