Теорія

Завдання

1. Визначення лужноземельних металів

Складність: легке

1
2. Назви сполук, що належать до лугів

Складність: легке

1
3. Загальна характеристика лужноземельних металів

Складність: середнє

2
4. Окисно-відновні властивості атомів лужноземельних металів

Складність: легке

2
5. Властивості кальцій карбонату

Складність: середнє

2
6. Характеристика солей магнію та лужноземельних металів

Складність: середнє

2
7. Отримання гідроксидів лужноземельних металів

Складність: середнє

2
8. Загальна характеристика лужноземельни металів

Складність: середнє

2
9. Загальні хімічні властивості магнію та лужноземельних металів

Складність: середнє

2
10. Визначення формул сполук, з якими не реагують магній і лужноземельні метали

Складність: середнє

2
11. Електроліз розплавів солей магнію або лужноземельних металів

Складність: середнє

2
12. Отримання магнію, лужноземельних металів та їх сполук

Складність: середнє

2
13. Визначення об'єму галогену під час взаємодії з металом

Складність: середнє

2
14. Утворення нітратів лужноземельних металів та відносний вихід продукту реакції

Складність: середнє

3
15. Визначення об'єму етину, який можна отримати з кальцію зазначеної маси

Складність: важке

3
16. Властивості солей магнію

Складність: середнє

1
17. Визначення формул сполук, з якими реагують лужні метали

Складність: середнє

2
18. Визначення маси продукту під час взаємодії металів з галогенами

Складність: середнє

2

Тести

Матеріали для вчителів