Складність:
00:15:00
1. Реакція отримання солі нітратної кислоти 5Б.
2. Маса лугу, що утвориться при розчиненні основного оксиду у надлишку води 2Б.
3. Маса кислоти за відомим об'ємом кислотного оксиду 2Б.
4. Визначення масової частки лугу при розчиненні оксиду 2Б.
5. Об'єм водню у реакції алюмінію з кислотою за відомим виходом продукту реакції 2Б.
6. Утворення нітратів лужноземельних металів з надлишком речовин та відносний вихід продукту реакції 3Б.