Теорія

Завдання

1. Маса солі при взаємодії лугу з двоосновною кислотою

Складність: середнє

2
2. Маса солі при взаємодії лугу з одноосновною кислотою

Складність: середнє

2
3. Реакція отримання солі нітратної кислоти

Складність: середнє

5
4. Маса солі при нейтралізації лугу ортофосфатною кислотою

Складність: середнє

2
5. Маса лугу, що утвориться при розчиненні основного оксиду у надлишку води

Складність: середнє

2
6. Маса кислоти за відомим об'ємом кислотного оксиду

Складність: середнє

2
7. Маса лугу при взаємодії з відомим об'ємом води

Складність: середнє

2
8. Визначення масової частки лугу при розчиненні оксиду

Складність: середнє

2
9. Масова частка сульфатної кислоти при розчиненні кислотного оксиду

Складність: середнє

2
10. Масова частка сульфітної кислоти при утворені з оксиду за відомим об'ємом

Складність: середнє

2
11. Об'єм водню у реакції алюмінію з кислотою за відомим виходом продукту реакції

Складність: середнє

2
12. Об'єм водню при взаємодії металу з кислотою за відомим виходом продукту реакції

Складність: важке

2
13. Маса солі при взаємодії металу з кислотою за відомим виходом продукту реакції

Складність: важке

2
14. Маса солі у реакції нейтралізації з надлишком речовин за відомим відносним виходом продукту реакції

Складність: важке

2
15. Утворення нітратів лужноземельних металів з надлишком речовин та відносний вихід продукту реакції

Складність: середнє

3

Тести

Матеріали для вчителів