Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Характеристика солей Наведено інформацію про загальну характеристику солей.
2. Середні, кислі, основні та подвійні солі Наводиться інформація про класифікацію солей. Наведено приклади середніх, кислих, основних та подвійний солей.
3. Хімічні властивості середніх солей Представлено теоретичні відомості про хімічні властивості середніх солей.
4. Загальні способи отримання середніх солей Представлено інформацію про загальні способи отримання середніх солей.
5. Поширення солей у природі Наведена інформація про поширення солей у природі: в атмосфері, гідросфері, літосфері, біосфері. Представлено ілюстрації мінералів.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення металів, яки не витісняють елемент з його солі 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно визначити метали, які не будуть витісняти вказані елементи з їх солей, обравши із запропонованих варіантів.
2. Витіснення металів з їх сульфатів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно дописати хімічну реакцію вазаємодії металу з сульфатом.
3. Рівняння взаємодії солей 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно дописати реакцію взаємодії солей, визначивши хімічну формулу продуктів реакції.
4. Рівняння реакції взаємодії солей з сульфатною кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно написати хімічну формулу сполуки, яка випадає в осад під час взаємодії солі з сульфатною килотою.
5. Рівняння реакції взаємодії солей з ортофосфатною кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно написати хімічну формулу сполуки, яка випадає в осад під час взаємодії солі з ортофосфатною кислотою.
6. Визначення маси солі за кількістю кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно вказати масу солі, яка утворюється з вказаної кількості кислоти.
7. Визначення маси солі за масою лугу 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно вказати масу солі, яка утворюється з лугу, вказаної маси.
8. Формула осаду, який утворюється при взаємодії солей з лугами 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно встанзначити формулу хімічної сполуки, яка випадає в осад у результаті взаємодії солі з лугом.
9. Формула солі у реакції основного оксиду і кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно визначити формулу солі, яка утворюється при взаємодії основного оксиду з двоосновною кислотою.
10. Реакція взаємодії аргентум нітрату з галогенідами 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно дописати реакцію взаємодії аргентум нітрату з галогенідом, визначивши формули продуктів реакції.
11. Маса солі при взаємодії металу з кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно обчислити масу солі, яка утвориться в результаті хімічної реакції.
12. Об'єм водню при взаємодії металу з кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно обчислити об'єм водню, який виділиться при взаємодії металу вказаної маси з кислотою.
13. Визначення маси солі у реакції витіснення металів з хлоридів 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Необхідно дописати хімічну реакцію вазаємодії металу з хлоридом, та визначити масу продукту реакції.
14. Визначення маси солі у реакції основного оксиду і кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно встановити формулу солі, яка утворюється при взаємодії основного оксиду і кислоти, та визначити масу солі, яка утвориться у результаті реакції.
15. Відносний вихід продукту реакції утворення солі 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно обчислити відносний вихід продукту реакції утворення солі.
16. Маса солі у реакції нейтралізації за відомим відносним виходом продукту реакції 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити масу солі, яка утвориться у результаті реакції нейтралізації.
17. Маса ортофосфату за відносним виходом речовини 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно вказати масу солі ортофосфату, яка утворюється з кислоти вказаної маси.
18. Відносний вихід продукту реакції нейтралізації за відомою кількістю речовини 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Необхідно обчислити відносний вихід реакції нейтралізації за відомою кількістю речовини.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Середні солі» 00:15:00 середнє 12Б. Відпрацьовуються знання основних понятть з теми, вміння складати хімічні реакції за участю солей та проводити розрахунки за рівняннями реакцій.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Середні солі» 00:15:00 середнє 12Б. Відпрацьовуються знання основних понятть з теми, вміння складати хімічні реакції за участю солей та проводити розрахунки за рівняннями реакцій.
2. Перевірна робота з теми «Середні солі» 00:20:00 середнє 12Б. Відпрацьовуються знання основних понятть з теми, вміння складати хімічні реакції за участю солей та проводити розрахунки за рівняннями реакцій.