Хімічний елемент
Сульфур — хімічний елемент № \(16\). Він розташован у VIА групі третьому періоді Періодичної системи.
 
S16+16)2e)8e)6e
 
На зовнішньому шарі атома Сульфуру містяться шість валентних електронів. До завершення зовнішнього шару не вистачає двох електронів. Тому у сполуках з металами і Гідрогеном Сульфур виявляє ступінь окиснення \(-2\). При взаємодії з більш елетронегативними елементами (Оксигеном, галогенами) Сульфур утворює сполуки, в яких його ступінь окиснення є позитивним (\(+4\) або \(+6\)).

У земній корі сірка зустрічається у самородному вигляді або у вигляді мінералів і гірських порід: (пірит — FeS2, цинкова обманка — ZnS, свинцевий блиск — PbS, гіпс — CaSO42H2O, глауберова сіль — Na2SO410H2O).
 
самородна сірка.jpg
Самородна сірка
 
свинцевий блиск.jpg
Свинцевий блиск
  
Сульфур належить до макроелементів живих організмів. Він міститься у білках. Особливо багато Сульфуру у білках волосся, рогів, вовни. Входить він також до складу деяких вітамінів і гормонів.
Проста речовина
Сульфур утворює кілька алотропних модифікацій. Зазвичай ми маємо справу з кристалічною сіркою, яка складається з восьмиатомних циклічних молекул.
 
Сірка8.jpg
 
Молекули утворюють кристали різної будови, і тому існують алотропні видозміни: ромбічна і моноклінна сірка. Обидві модифікації являють собою жовті легкоплавкі речовини. Температури плавлення їх не є однаковими (\(+112,8\) °С і \(+119,3\) °С).
 
сірка.jpg
 
При нагріванні сірка плавиться, перетворюється в легку рідину, а потім починає темніти і ставати в'язкою. Утворюється пластичнасірка, що складається з довгих лінійних молекул.

У воді сірка не розчиняється і нею не змочується. Тому порошок сірки не тоне у воді, не дивлячись на більшу густину (\(2,07\) г / см³). Таке явище називається флотацією.

Підпалена сірка реагує з киснем, і утворюється сірчистий газ. Сірка у цій реакції — відновник.
 
S0+O20=t°S+4O22.
 
Окисні властивості сірка виявляє в реакціях з металами і воднем.

З активними металами і ртуттю реагує при кімнатній температурі:
 
Hg0+S0=Hg+2S2.
 
При нагріванні сірка вступає в реакцію з більшістю металів — залізом, алюмінієм, цинком та іншими, крім золота і платини.
 
2Al0+3S0=t°Al+32S23.
 
У реакціях з металами утворюються сульфіди.

При підвищеній температурі сірка реагує з воднем. утворюється гідроген сульфід:
 
H20+S0=tH2+1S2.
 
Використання сірки
  • Використовується в хімічній промисловості для виробництва сульфатної кислоти;
  • застосовується у сільському господарстві для знезараження приміщень;
  • входить до складу деяких мазей;
  • використовується у виробництві сірників і паперу;
  • за її допомогою каучук перетворюють у гуму;
  • входить до складу вибухових речовин.