Теорія

Завдання

1. Фізичні властивості сполук Сульфуру

Складність: середнє

2,5
2. Будова і фізичні властивості сірки

Складність: легке

1
3. Визначення характеристики сполуки Сульфуру

Складність: середнє

1
4. Характеристика сульфур(\(IV\)) оксиду

Складність: середнє

1
5. Характеристика сульфур(\(VI\)) оксиду

Складність: середнє

1
6. Відповідність між формулою речовини та її характеристикою

Складність: середнє

2
7. Визначення ступенів окиснення Сульфуру

Складність: легке

1
8. Визначення сполук із зазначеним ступенем окиснення Сульфуру

Складність: легке

1
9. Відповідність між сполуками та ступенями окиснення Сульфуру

Складність: легке

4
10. Окисно-відновні реакції сполук Сульфуру

Складність: середнє

2
11. Кількість електронів у схемі реакції Сульфуру

Складність: середнє

2
12. Ступінь окиснення Сульфуру в окисно-відновних реакціях

Складність: середнє

2
13. Визначення об'єму водню у реакції з сіркою

Складність: середнє

2
14. Маса гідроген сульфіду у реакції сполучення

Складність: середнє

2
15. Масова частка розчиненої солі з додаванням води

Складність: важке

2
16. Масова частка речовини у розчині з додаванням солі

Складність: важке

2
17. Масова частка солі після випаровування

Складність: важке

2
18. Маса сульфур оксиду у реакції за вказаною кількістю речовини води

Складність: середнє

1
19. Визначення об'єму сульфур оксиду у реакції за вказаною масою води

Складність: середнє

2
20. Маса кислоти за вказаним об'ємом сульфур оксиду

Складність: середнє

2

Тести

Матеріали для вчителів