Знайди серед металів, символи яких дано, лужноземельні і благородні:
(відповіді для кожної групи запиши без пробілів у вигляді послідовності букв, що позначають нумерацію знаків відповідних металів, відповідно до черговості їх подання у завданні. Наприклад: \(АБВ\); \(ГДЖ\)).
  
A — \(Al\)
Б — \(Ba\)
В — \(Ag\)
Г — \(Au\)
Д — \(Ra\)
Е — \(Pt\)
Ж — \(Ca\)
З — \(V\)
  
1) лужноземельні метали — ;
  
2) благородні метали — .
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.