Теорія

Завдання

1. Визначення приналежності металів до певних груп

Складність: легке

1
2. Розподіл металів за групами

Складність: середнє

2
3. Окисно-відновні властивості металів

Складність: легке

1
4. Рівняння окиснення металів та маса оксиду

Складність: легке

4
5. Формула оксиду та об'єм кисню в реакції окиснення

Складність: легке

4
6. Рівняння реакцій взаємодії металів з неметалами

Складність: середнє

3
7. Визначення маси реагуючого металу у реакціях з неметалами

Складність: важке

2
8. Взаємодія металів зі складними речовинами

Складність: середнє

3
9. Об'єм водню при взаємодії цинку з кислотою

Складність: середнє

2
10. Відновлення металів з оксидів

Складність: середнє

3
11. Корозія металів і способи захисту від неї

Складність: важке

3
12. Обери правильні твердження про сплави

Складність: середнє

2
13. Сплави металів та їх застосування

Складність: середнє

1
14. Складання рівнянь реакцій металів зі складними речовинами

Складність: середнє

4
15. Взаємодія металів з кислотами, та обчислення за відомим виходом продукту реакції

Складність: середнє

3
16. Взаємодія металів з галогенами, розрахунок за хімічним рівнянням

Складність: середнє

4

Тести

Матеріали для вчителів