Складність:
00:15:00
1. Окисно-відновні властивості металів 1Б.
2. Формула оксиду та об'єм кисню в реакції окиснення 4Б.
3. Відновлення металів з оксидів 3Б.
4. Корозія металів і способи захисту від неї 3Б.
5. Сплави металів та їх застосування 1Б.
6. Взаємодія металів з кислотами, та обчислення за відомим виходом продукту реакції 3Б.