Теорія

Завдання

1. Ферум, як хімічний елемент

Складність: середнє

1
2. Залізо, як проста речовина

Складність: середнє

1
3. Солі двовалентного Феруму

Складність: легке

1
4. Солі трьохвалентного Феруму

Складність: легке

1
5. Назви сполук, з якими може реагувати залізо

Складність: середнє

2
6. Формули сполук, з якими може реагувати ферум оксид

Складність: середнє

1
7. Формули сполук, з якими може реагувати ферум гідроксид

Складність: середнє

1
8. Взаємодія заліза з кислотами

Складність: середнє

4
9. Маса продукту реакції взаємодії заліза з хлором

Складність: середнє

2
10. Об'єм газу у реакції з залізом

Складність: середнє

2
11. Об'єм водню при взаємодії заліза і кислоти

Складність: середнє

1
12. Визначення маси оксиду при термічному розкладі основи

Складність: середнє

4,5
13. Маса ферум(\(II\)) оксиду, отриманого з карбонату

Складність: середнє

3,5
14. Відносний вихід продукту реакції взаємодії заліза з простими речовинами

Складність: середнє

2
15. Об'єм водню у реакції заліза з кислотою за відомим виходом продукту реакції

Складність: середнє

2

Тести

Матеріали для вчителів