Теорія

Завдання

1. Склад атомів хімічних елементів

Складність: середнє

2
2. Число протонів і нейтронів у ядрі атома

Складність: легке

2
3. Число нейтронів і електронів у нукліді

Складність: середнє

2
4. Визначення елемента, що має більше протонів

Складність: середнє

1
5. Визначення елемента і кількості протонів за масою

Складність: середнє

2
6. Визначення назви орбіталі на зображенні

Складність: легке

1
7. Твердження про форму електронних орбіталей

Складність: легке

1
8. Можливі енергетичні підрівні в атомі

Складність: середнє

1
9. Визначення елемента з більшою кількістю енергетичних рівнів

Складність: середнє

1
10. Визначення елементів з однаковою кількістю енергетичних рівнів

Складність: середнє

1
11. Маса нукліда

Складність: важке

3
12. Максимальна кількість електронів на енергетичному рівні елемента

Складність: середнє

1
13. Загальна кількість електронів і кількість на зовнішньому енергетичному рівні

Складність: середнє

2
14. Зовнішній електронний рівень атома

Складність: середнє

2
15. Вища валентність елемента за кількістю протонів

Складність: середнє

2
16. Вища валентність за кількістю електронів у атомі

Складність: середнє

2

Тести

Матеріали для вчителів