Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Склад атомних ядер хімічних елементів Викладено матеріал про склад атомних ядер, про взаємозв'язок порядкового номера елемента у періодичній таблиці і будови атома.
2. Форма електронних орбіталей Повторюється матеріал про форми електронних орбіталей у атомах хімічних елементів.
3. Енергетичні рівні Викладено матеріал про енергетичні рівні атомів хімічних елементів.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Склад атомів хімічних елементів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання на закріплення теоретичних знань про будову атомних ядер хімічних елементів.
2. Число протонів і нейтронів у ядрі атома 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Треба визначити число протонів і нейтронів в ядрі атома хімічного елемента.
3. Число нейтронів і електронів у нукліді 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно визначити число нейтронів і електронів в нукліді.
4. Визначення елемента, що має більше протонів 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно визначити хімічний елемент, який має більше протонів, ніж зазначений елемент.
5. Визначення елемента і кількості протонів за масою 3 вид - аналіз середнє 2Б. Завдання на визначення назви елементів і кількості протонів за атомною масою елемента.
6. Визначення назви орбіталі на зображенні 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно визначити назву орбіталі за зображенням.
7. Твердження про форму електронних орбіталей 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно обрати правильні твердження про форму орбіталей.
8. Можливі енергетичні підрівні в атомі 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно обрати можливі варіанти енергетичних підрівнів в атомі.
9. Визначення елемента з більшою кількістю енергетичних рівнів 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно визначити кількість енергетичних рівнів у атомів різних елементів і порівняти їх кількість.
10. Визначення елементів з однаковою кількістю енергетичних рівнів 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно визначити кількість енергетичних рівнів у атомів різних елементів і обрати елементи з однаковою кількістю енергетичних рівнів.
11. Маса нукліда 3 вид - аналіз важке 3Б. Треба визначити відносну атомну масу нукліда за кількістю нейтронів в ядрі і кількістю електронів на зовнішньому рівні.
12. Максимальна кількість електронів на енергетичному рівні елемента 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно визначити кількість електронів на вказаному енергетичному рівні атома елемента.
13. Загальна кількість електронів і кількість на зовнішньому енергетичному рівні 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити загальну кількість електронів і кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома.
14. Зовнішній електронний рівень атома 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Треба визначити число електронів в атомі і на зовнішньому електронному рівні та вказати число електронів, яких не вистачає до завершення цього рівня.
15. Вища валентність елемента за кількістю протонів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання на визначення вищої валентності хімічного елемента за числом протонів у його атомі.
16. Вища валентність за кількістю електронів у атомі 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити вищу валентнівсть хімічного елемента за числом електронів або за кількістю протонів у його атомі.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення назви елемента і заряда ядра за масою Інший середнє 2Б. Завдання на визначення назви елементів і заряду ядра за атомною масою елемента.
2. Визначення неможливих енергетичних підрівнів у атомі Інший легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати неможливі варіанти енергетичних підрівнів у атомі.
3. Визначення кількості електронів і енергетичних рівнів у атомі Інший середнє 2Б. Необхідно визначити кількість електронів і кількість енергетичних рівнів у атомі зазначеного хімічного елемента.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Повторення основних понять про будову атомів хімічних елементів» 00:25:00 середнє 10Б. Відпрацьовуються знання про будову атомів хімічних елементів за положенням у періодичній системі.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Повторення основних понять про будову атомів хімічних елементів» 00:10:00 середнє 9Б. Відпрацьовуються знання про будову атомів хімічних елементів за положенням у періодичній системі.
2. Перевірна робота з теми «Повторення основних понять про будову атомів хімічних елементів» 00:10:00 середнє 10Б. Перевіряються знання про будову атомів хімічних елементів за положенням у періодичній системі.