Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Загальні способи отримання середніх солей Представлено інформацію про загальні способи отримання середніх солей.
2. Способи отримання кислих і основних солей Представлено інформацію про способи отримання кислих і основних солей.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Утворення солі з простих речовин 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії металу і неметалу, вказавши формулу солі, що утворилася.
2. Визначення простої речовини для утворення солі 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії металу і неметалу, вказавши формулу вихідної речовини, що вступила в реакцію.
3. Утворення галогенідів 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії металу з односновною кислотою, вказавши формулу солі, що утворилася.
4. Утворення солі з металу і двоосновної кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії металу з двоосновною кислотою, вказавши формулу солі, що утвориться.
5. Утворення солі з металу і ортофосфатної кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії металу з ортофосфатною кислотою, вказавши формулу солі, що утвориться.
6. Утворення нітратів реакцією заміщення 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно дописати хімічну реакцію вазаємодії металу з нітратом.
7. Утворення сульфатів реакцією заміщення 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно дописати хімічну реакцію заміщення металу у сульфаті.
8. Отримання солі взаємодією кислотного і основного оксидів 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно встановити формулу солі, яка утворюється в результаті взаємодії кислотного і основного оксидів.
9. Отримання карбонатів з оксидів 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно дописати продукт реакції взаємодії основного оксиду з карбон(\(IV\)) оксидом.
10. Визначення формули оксиду для утворення солі 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно дописати формулу кислотного оксиду, який при взаємодії з основним оксидом утворить вказану сіль.
11. Утворення нітратів з оксиду і кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 7Б. Необхідно встановити формулу нітрату, який утворюється при взаємодії основного оксиду з нітратною кислотою та розставити коефіцієнти реакції.
12. Отримання солі реакцією основного оксиду і двоосновної кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно встановити формулу солі, яка утворюється при взаємодії основного оксиду з двоосновною кислотою.
13. Отримання ортофосфату з основного оксиду і кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 7Б. Необхідно встановити формулу солі, яка утворюється при взаємодії основного оксиду з ортофосфатною кислотою та розставити коефіцієнти реакції.
14. Отримання солі взаємодією кислотного оксиду і лугу 2 вид - інтерпретація середнє 7Б. Необхідно встановити формулу солі, яка утворюється в результаті взаємодії кислотного оксиду з лугом.
15. Формула солі 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно записати формулу солі, яка утворюється в результаті взаємодії лугу з кислотним оксидом.
16. Формула кислотного оксиду за вказаною сіллю 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Необхідно встановити формулу кислотного оксиду, який при взаємодії з лугом утворює вказану сіль.
17. Утворення солі з одноосновної кислоти і основи 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії одноосновної кислоти з основою, вказавши формулу солі, що утворилася.
18. Утворення солі з двоосновної кислоти і основи 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Необхідно встановити формулу солі, яка утворюється при взаємодії двоосновної кислоти з основою.
19. Утворення солі з ортофосфатної кислоти і основи 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Необхідно розставити коефіцієнти в реакції взаємодії основи і ортофосфатної кислоти.
20. Отримання солі з основи і нітратної кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Необхідно розставити коефіцієнти в реакції взаємодії основи і нітратної кислоти.
21. Отримання солі з основи і двоосновної кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Необхідно розставити коефіцієнти в реакції взаємодії двоосновної кислоти і основи.
22. Отримання солі з основи і ортофосфатної кислоти 2 вид - інтерпретація важке 7Б. Необхідно встановити формулу солі, яка утворюється при взаємодії ортофосфатної кислоти з основою та розставити коефіцієнти реакції.
23. Встановлення формул речовин в реакції взаємодії солі з кислотою 3 вид - аналіз середнє 7Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії кислоти з сіллю, визначивши формули хімічних речовин, що беруть участь у реакції.
24. Виділення газу в реакції утворення солі 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно вказати формулу газу, який виділиться при взаємодії кислоти і солі.
25. Отримання солі з карбонату 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Необхідно вказати коефіцієнти у хімічній реакції витіснення карбонатної кислоти з її солей.
26. Одержання солей реакцією лугів з солями 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Необхідно дописати хімічне рівняння утворення солі з основи і іншої солі.
27. Отримання солі з основи 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Отримання солей у реакціях за участю основ.
28. Визначення формули нерозчинної сполуки 3 вид - аналіз середнє 5Б. Необхідно встановити формулу сполуки, яка випадає в осад при взаємодії солі з лугом.
29. Визначення формули солі 3 вид - аналіз середнє 5Б. Необхідно встановити формулу сполуки, яка вступає в реакцію з лугом, утворюючи сіль.
30. Визначення формули основи для отримання солі 3 вид - аналіз середнє 6Б. Необхідно встановити формулу основи, для отримання солі.
31. Реакція утворення солі взаємодією солей 2 вид - інтерпретація легке 5Б. Необхідно встановити коефіцієнти хімічної реакції між солями.
32. Визначення формули осаду 3 вид - аналіз середнє 5Б. Необхідно встановити формулу солі, що випадає в осад в результаті хімічної реакції.
33. Визначення формули солі 3 вид - аналіз середнє 5Б. Необхідно встановити формулу солі, що утворюється в результаті хімічної реакції.
34. Формула кислої солі 3 вид - аналіз важке 1Б. Необхідно вказати формулу кислої солі, що утворюється в результаті реакції.
35. Отримання кислої солі 3 вид - аналіз важке 3Б. Необхідно дописати хімічну реакцію, вказавши формулу кислої солі, що утворюється.
36. Формула основної солі 3 вид - аналіз важке 3Б. Необхідно вказати формулу основної солі, що утворюється в результаті хімічної реакції.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. I Тренування з теми «Отримання cолей» 00:15:00 середнє 17Б. Перевіряються знання учнів з теми «Отримання солей». Вдосконалюється вміння писати хімічні реакції утворення солей.
2. II Тренування з теми «Отримання cолей» 00:15:00 середнє 36Б. Перевіряються знання учнів з теми «Отримання солей». Вдосконалюється вміння писати хімічні реакції утворення солей.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. І Домашня робота з теми «Отримання солей» 00:20:00 середнє 16Б. Закріплення знань учнів з теми «Отримання солей». Вдосконалюється вміння писати хімічні реакції отримання солей.
2. I Перевірна робота з теми «Отримання солей» 00:30:00 середнє 22Б. Перевіряються знання учнів з теми «Отримання солей», вміння писати хімічні реакції отримання солей.
3. ІI Домашня робота з теми «Отримання солей» 00:20:00 середнє 27Б. Закріплення знань учнів з теми «Отримання солей». Вдосконалюється вміння писати хімічні реакції отримання солей.
4. II Перевірна робота з теми «Отримання солей» 00:30:00 середнє 28Б. Перевіряються знання учнів з теми «Отримання солей», вміння писати хімічні реакції отримання солей.