Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками Представлено теоретичні відомості про класифікацію хімічних реакцій за різними ознаками.
2. Реакції сполучення Мати уявлення про реакції сполучення, знати визначення і приклади реакцій сполучення.
3. Реакції розкладу Мати уявлення про реакції розкладу, знати визначення і приклади реакцій розкладу.
4. Реакції заміщення Мати уявлення про реакції заміщення, знати визначення і приклади реакцій.
5. Реакції обміну Мати уявлення про реакції обміну, знати визначення і приклади реакцій.
6. Типи хімічних реакцій на прикладі властивостей води Знати і розрізняти типи хімічних реакцій на прикладі властивостей води.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Твердження про реакції сполучення 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати правильне твердження про реакції сполучення.
2. Твердження про реакції розкладу 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати правильне твердження про реакції розкладу.
3. Твердження про реакції заміщення 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати правильне твердження про реакції заміщення.
4. Твердження про реакції обміну 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати правильне твердження про реакції обміну.
5. Прості і складні речовини у хімічній реакції 3 вид - аналіз важке 4Б. Відправцьовується вміння аналізувати рівняння реакцій різних типів.
6. Склад і кількість речовин в хімічній реакції 3 вид - аналіз важке 3Б. Відпрацьовується вміння аналізувати склад і кількість речовин у хімічній реакції.
7. Об'єм газу у реакції розкладу 3 вид - аналіз легке 1Б. Відпрацьовується вміння проводити розрахунок об'єму газу у реакції розкладу.
8. Обери рівняння реакції сполучення 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати рівняння реакцій сполучення.
9. Обери рівняння реакції розкладу 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати рівняння реакцій розкладу.
10. Обери рівняння реакції заміщення 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати рівняння реакцій заміщення.
11. Обери рівняння реакції обміну 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати рівняння реакцій обміну.
12. Реакція взаємодії солей 3 вид - аналіз середнє 7Б. Необхідно завершити хімічну реакцію та указати її тип.
13. Реакція взаємодії простих речовин 3 вид - аналіз середнє 5Б. Необхідно дописати хімічну реакцію, указавши продукти реакції, та указати її тип.
14. Допиши реакцію 3 вид - аналіз середнє 5Б. Необхідно дописати хімічну реакцію, указавши продукти реакції, та указати її тип.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом речовин» 00:15:00 середнє 14Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом речовин, що вступили або утворилися у хімічній реакції». Учні повинні мати уявлення про реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом речовин» 00:15:00 середнє 17Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом речовин». Учні повинні знати і вміти застосовувати знання про реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.
2. Перевірна робота з теми «Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом речовин» 00:15:00 середнє 14Б. Призначений для перевірки навчальних досягнень учнів з основних понять теми «Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом речовин, що вступили і утворилися у хімічній реакції». Учні повинні знати реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, аналізувати результати спостережень, робити висновки, аргументувати свою точку зору.