Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Aміни і амінокислоти Викладено матеріал про будову і склад амінів та амінокислот.
2. Будова білків Викладено матеріал про склад і будову молекул білків. Охарактеризована первинна структура білка, наведені ілюстрації первинної, вторинної, третинної і четвертинної структур.
3. Властивості і функції білків Охарактеризовані фізичні і хімічні властивості білків.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Функції білків 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запровонованих варіантів необхідно вибрати правильне твердження про функції білків.
2. Порівняння білків і жирів 3 вид - аналіз середнє 2Б. Потрібно вибрати риси подібності або відмінності білків і жирів.
3. Елементи в амінокислотах 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно визначити елементи, що входять до складу амінокислот.
4. Формула амінокислоти 1 вид - рецептивний легке 2Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати формулу амінокислоти.
5. Функціональні групи у амінокислоті 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати формули функціональних груп амінокислоти.
6. Фізичні властивості амінокислоти 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Потрібно вибрати характеристику фізичних властивостей амінокислоти.
7. Визначення маси указаної кількості аміноетанової кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Потрібно визначити масу указаної кількості речовини аміноетанової кислоти.
8. Визначення кількості речовини указаної маси амінокислоти 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно визначити кількість речовини указаної маси амінокислоти.
9. Масова частка елементів у амінокислоті 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно визначити масову частку зазначеного елемента у амінокислоті.
10. Маса атомів Карбону в указаній порції амінокислоти 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно обчислити масу атомів Карбону, які містяться в указаній порції амінокислоти.
11. Об'єм водню у порції амінокислоти 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити об'єм водню, який містить таку саму кількість атомів Гідрогену, що і в указаній порції амінокислоти.
12. Взаємодія амінокислоти з лугом 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії амінокислоти з лугом.
13. Визначення маси амінокислоти за відомою масою солі у реакції з лугом 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно визначити масу амінокислоти, яка витратиться на утворення солі указаної маси.
14. Визначення маси харчових продуктів 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно обчислити масу продукту, який потрібно спожити для забезпечення потреб організму у білках.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Маса амінокислоти за указаною масою атомів Карбону Інший середнє 1Б. Необхідно обчислити масу аміноетанової кислоти за відомою масою атомів Карбону, що міститься у ній.
2. Об'єм кисню, що відповідає кількості у аміноетановій кислоті Інший середнє 2Б. Необхідно обчислити об'єм кисню, який буде містити таку саму кількість атомів Оксигену, що і в указаній порції аміноетанової кислоти.
3. Маса солі у реакції амінокислоти з лугом Інший середнє 2Б. Необхідно визначити масу солі, яка утвориться у релузльтаті взаємодії розчину амінокислоти з лугом.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки» 00:30:00 середнє 9Б. Тренуються вміння обирати формули нітрогеновмісних сполук. Відпрацьовується вміння проводити розрахуноки за рівняннями хімічних реакцій.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки» 00:30:00 середнє 11Б. Відпрацьовуються знання основних понять теми. Тренуються вміння обирати формули нітрогеновмісних сполук. Відпрацьовується вміння проводити розрахуноки за рівняннями хімічних реакцій.
2. Перевірна робота з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки» 00:30:00 середнє 8Б. Перевіряється знання основних понять теми, вміння проводити розрахуноки за рівняннями хімічних реакцій.