Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Загальна характеристика оксидів Представлено відомості про загальну характеристику оксидів, їх поширення в природі, класифікацію і номеклатуру.
2. Хімічні властивості оксидів Представлено загальні хімічні властивості основних, кислотних і амфотерних оксидів.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Вибери формули оксидів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно обрати формули оксидів серед запропонованих речовин.
2. Запиши формулу кислотного оксиду 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно обрати формулу кислотного оксиду серед запропонованих речовин.
3. Рівняння утворення лугу 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Необхідно обрати формулу основного оксиду, який при взаємодії з водою утворює луг, та записати відповідну хімічну реакцію.
4. Продукт взаємодії основного оксиду з водою 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно обрати формулу продукту реакції взаємодії основного оксиду з водою, та вказати суму коефіцієнтів відповідного рівняння реакції.
5. Кислотний оксид, що реагує з водою 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Необхідно обрати формулу кислотного оксиду, який взаємодіє з водою, та записати формулу відповідної кислоти.
6. Реакція кислотного оксиду з водою 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Необхідно обрати формулу кислотного оксиду, який взаємодіє з водою, та записати відповідну хімічну реакцію.
7. Продукт взаємодії кислотного оксиду з водою 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно обрати формулу продукту реакції взаємодії кислотного оксиду з водою, та вказати суму коефіцієнтів відповідного рівняння хімічної реакції.
8. Маса води у реакції з основним оксидом 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Необхідно розрахувати масу води, що вступить у реакцію з основним оксидом, вказаної маси.
9. Маса води за вказаною масою вуглекислого газу 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно розрахувати масу води, яка витратиться під час реакції за вказаною масою вуглекислого газу.
10. Маса води за вказаним об'ємом вуглекислого газу 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно розрахувати масу води, яка витратиться під час реакції з вказаним об'ємом вуглекислого газу.
11. Взаємодія основного оксиду і сульфатної кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Необхідно встановити формулу солі, яка утворюється при взаємодії основного оксиду і сульфатної кислоти, та визначити масу солі, яка утвориться з вказаної хімічної кількості оксиду.
12. Реакція взаємодії основного оксиду з кислотним оксидом 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Необхідно встановити формулу солі, яка утворюється в результаті взаємодії основного оксиду з кислотним оксидом, та обчислити масу продукту реакції.
13. Реакції амфотерних оксидів 2 вид - інтерпретація важке 18Б. Необхідно дописати продукти хімічної реакції амфотерних гідроксидів та розставити коефіцієнти.
14. Об'єм кисню, при спалюванні простої речовини 3 вид - аналіз середнє 5Б. Необхідно дописати хімічну реакцію утворення оксидів неметалів з простих речовин, розставивши коефіцієнти, та вказати об'єм кисню, що витратиться на спалювання простої речовини, вказаної маси.
15. Маса оксиду, отриманого з простих речовин 3 вид - аналіз середнє 6Б. Необхідно дописати хімічну реакцію утворення оксидів неметалів з простих речовин, розставивши коефіцієнти, та вказати масу оксиду, що утвориться під час спалювання простої речовини, вказаної маси.
16. Маса основного оксиду, отриманого з карбонату 3 вид - аналіз середнє 7Б. Необхідно дописати хімічну реакцію, вказавши продукти реакції, та визначити масу основного оксиду, який утвориться внаслідок розкладу карбонату.
17. Об'єм вуглекислого газу, отриманого з карбонату 3 вид - аналіз середнє 7Б. Необхідно дописати хімічну реакцію, вказавши продукти реакції, та визначити об'єм вуглекислого газу, який утвориться внаслідок розкладу карбонату.
18. Маса основного оксиду, отриманого з основи 3 вид - аналіз середнє 6Б. Необхідно дописати хімічну реакцію, вказавши продукти реакції, та визначити масу основного оксиду, який утвориться внаслідок розкладу нерозчинної основи.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Запиши формулу основного оксиду Інший легке 1Б. Необхідно обрати формулу основного оксиду серед запропонованих речовин.
2. Утворення лугу Інший середнє 2Б. Необхідно встановити формулу лугу, який відповідає вказаному оксиду та визначити його молекулярну масу.
3. Взаємодія основного оксиду з нітратною кислотою Інший середнє 6Б. Необхідно встановити формулу солі, яка утворюється при взаємодії основного оксиду і нітратної кислоти, та визначити масу солі, яка утвориться з вказаної хімічної кількості оксиду.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Хімічні властивості оксидів» 00:15:00 середнє 32Б. Перевіряються знання учнів по темі «Хімічні властивості оксидів». Вдосконалюється вміння писати хімічні реакції за участю оксидів та проводити розрахунки за хімічними рівняннями.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Хімічні властивості оксидів» 00:20:00 середнє 31Б. Закріплення знань учнів по темі «Хімічні властивості оксидів». Повторюється матеріал про класифікацію оксидів. Вдосконалюється вміння писати хімічні реакції за участю оксидів, та проводити розрахунки за хімічними рівняннями.
2. Перевірна робота з теми «Хімічні властивості оксидів» 00:30:00 середнє 23Б. Перевіряються знання учнів по темі «Хімічні властивості оксидів», вміння писати хімічні реакції за участю оксидів, проводити розрахунки за хімічними рівняннями. Повторюється матеріал про класифікацію оксидів.