Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Ступінь дисоціації Представлено теоретичні відомості про ступінь електролітичної дисоціації.
2. Сильні і слабкі електроліти Представлено теоретичні відомості про сильні і слабкі електроліти.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення ступеня дисоціації солі 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно обчислити ступінь дисоціації солі за відомою кількістю продисоційованих молекул.
2. Визначення ступеня дисоціації кислоти 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно обчислити ступінь дисоціації кислоти за відомою кількістю непродисоційованих молекул.
3. Визначення речовини, що дисоціює у розчині 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати ті, які під час розчинення у воді утворюють указані катіони.
4. Визначення речовини, що утворює гідроксид-іони 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати ті, які під час розчинення у воді утворюють указані аніони.
5. Встановлення формули сильного електроліта 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно обрати формулу сильного електроліта із запропонованих варіантів.
6. Встановлення формули слабкого електроліта 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно обрати формули слабких електролітів із запропонованих варіантів.
7. Встановлення сили електроліта 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно вказати силу електроліта за вказаною формулою.
8. Речовини, що дисоціюють ступінчасто 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати ті речовини, які будуть дисоціювати ступінчасто.
9. Визначення йонів, яких є найбільше при ступінчатій дисоціації 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити йони, яких буде найбільше при ступінчатій дисоціації.
10. Визначення кількості і маси ортофосфат-іонів 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити кількість речовини і масу сульфат-іонів, які утворюються під час дисоціації.
11. Визначення кількості і маси нітрат-іонів 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити кількість речовини і масу нітрат-іонів, які утворюються під час дисоціації.
12. Кількість йонів під час дисоціації сульфату 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити загальну кількість речовини йонів, що утворилися у процесі електролітичної дисоціації.
13. Кількість йонів під час дисоціації хлориду 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити загальну кількість речовини йонів, що утворилися у процесі електролітичної дисоціації.
14. Обчислення ступеня дисоціації хлориду за кількістю катіона 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити ступінь дисоціації за вказаною кількістю катіонів, що утворилися в результаті процесу електролітичної дисоціації.
15. Обчислення ступеня дисоціації нітрату за кількістю аніона 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно обчислити ступінь дисоціації за вказаною кількістю аніонів, що утворилися в результаті процесу електролітичної дисоціації.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні і слабкі електроліти» 00:40:00 середнє 12Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні і слабкі електроліти». Відпрацьовуються навички розрахунків ступеню дисоціації та визначення сильних та слабких електролітів.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні і слабкі електроліти» 00:30:00 середнє 10Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні і слабкі електроліти». Відпрацьовуються навички розрахунків ступеню дисоціації та визначення сильних та слабких електролітів.
2. Перевірна робота з теми «Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні і слабкі електроліти» 00:30:00 середнє 10Б. Призначений для перевірки навчальних досягнень учнів з основних понять теми «Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні і слабкі електроліти». Перевіряються навички розрахунків ступеню дисоціації та визначення сильних та слабких електролітів.