Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Що таке повідомлення? Поняття повідомлення. Приклади повідомлень.
2. Типи повідомлень Опис типів повідомлень, залежно від способу сприйняття їх людиною.
3. Поняття про дані. Пристрої призначені для опрацювання даних Опис поняття дані. Приклад даних. Приклади пристроїв для опрацювання даних.
4. Що таке інформація? Поняття шуму Опис поняття інформації. Приклади інформації. Поняття шуму.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Закінчи речення 1 вид - рецептивний легке 1Б. Закінчити речення, обираючи одну правильну відповідь. Основні поняття про повідомлення та типи повідомлень.
2. Види повідомлення за способом сприйняття 1 вид - рецептивний легке 1Б. Візуальна, аудіальна, тактильна, нюхова, смакова інформація
3. Повідомлення за способом подання 1 вид - рецептивний легке 1Б. Завдання на визначення повідомлення за способом подання.
4. Впишіть поняття згідно з описом 1 вид - рецептивний легке 1Б. Завдання на визначення поняття згідно з описом.
5. Органи чуття 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Якими органими чуття сприймається інформація?
6. Повідомлення за способом сприйняття/подання 1 вид - рецептивний легке 1Б. Завдання на визначення повідомлення за способом сприйняття/подання
7. Пристрої для роботи з різними повідомленнями 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Обрати пристій, яким призначений для роботиз певними типами повідомлень.
8. Інформація про навколишній світ 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Вид інформації. Визначення
9. Інформація 2 вид - інтерпретація середнє 3,5Б. Встав слова
10. Спосіб сприйняття і спосіб подання 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Запишіть, які повідомлення за способом сприйняття і способом подання отримує людина у наведених випадках.
11. Органи почуттів 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Характеристики предметів і явищ
12. Запиши поняття 2 вид - інтерпретація важке 2Б. Потрібно записати поняття про яке йде мова. Основні поняття теми.
13. Повідомлення за способом сприйняття 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Поміркуйте, завдяки яким повідомленням за способом сприйняття отримано певну інформацію про об’єкт. Заповніть таблицю.
14. Знайди зайве слово 3 вид - аналіз середнє 2Б. Серед типів повідомлень, вибрати зайве, в залежності від того, це спосіб подання чи сприйняття.
15. Тип повідомлення 3 вид - аналіз легке 1Б. Визначити тип повідомлення.
16. Встанови відповідність 3 вид - аналіз середнє 1Б. Встановити вид інформації.
17. Властивість предмету на картинці 3 вид - аналіз важке 4Б. Записати властивість предмету та як вона сприймається людиною.
18. Види інформації. Картинки 3 вид - аналіз легке 2Б. Візуальна, аудіальна, тактильна, нюхова, смакова інформація
19. Які характеристики притаманні предметам і явищам? 3 вид - аналіз середнє 3Б. Позначити ті характеристики предметів чи явищ, які людина отримує, сприймаючи їх за допомогою певних органів чуття.
20. Вид інформації та спосіб отримання 3 вид - аналіз середнє 4Б. Вид інформації, приклади

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Дані про себе Інший важке 4Б. Записати дані, які ти міг би передати.
2. Види інформації за формою подання Інший легке 4Б. Творче завдання
3. Дані та інформація про предмет Інший важке 8Б. Записати, які дані та яку інформацію ти можеш отримати за допомогою певних засобів про певний предмет.
4. Повідомлення про пристрій Інший важке 4Б. Записати можливості роботи пристрою та які дані при цьому утвоюються.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Інформація, дані, повідомення» 10:00:00 середнє 11Б. Закріплення знань учнів з теми «Інформація, дані, повідомення».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Перевірочна робота з теми «Інформація, дані, повідомення» 15:00:00 середнє 25Б. Перевірка знань учнів з теми «Інформація, дані, повідомення».
2. Домашня робота з теми «Інформація, дані, повідомення» 10:00:00 середнє 14Б. Повторення матеріалу з теми «Інформація, дані, повідомення».