Теорія

Завдання

1. Реагенти для визначення йонів Феруму

Складність: середнє

1
2. Визначення йонів Феруму у розчині

Складність: середнє

2
3. Утворення осаду при виявленні йонів Феруму

Складність: середнє

2
4. Реагенти для визначення йонів Барію

Складність: легке

1
5. Реагенти для визначення галогенідів у розчинах

Складність: легке

1
6. Якісна реакція на визначення хлорид-іонів у розчину

Складність: середнє

3
7. Аніони, що можна визначити вказаним реагентом

Складність: легке

1
8. Якісна реакція на сульфат-іони

Складність: середнє

3
9. Реагенти для визначення ортофосфат-іонів

Складність: легке

1
10. Визначення аніонів, які можна визначити аргентум нітратом

Складність: середнє

2
11. Якісна реакція на ортофосфат-іони

Складність: середнє

3
12. Маса осаду при взаємодії аргентум нітрату з хлоридом лужного металу

Складність: середнє

2
13. Маса осаду при взаємодії ортофосфату з аргентум нітратом

Складність: середнє

2
14. Взаємодія хлоридної кислоти з натрій карбонатом

Складність: важке

4
15. Взаємодія калій карбонату з нітраною кислотою

Складність: важке

4
16. Взаємодія барій нітрату з сульфатом лужного металу

Складність: середнє

5
17. Маса cульфату за відомим відносним виходом продукту реакції

Складність: середнє

2
18. Визначення йонів Барію у розчині

Складність: легке

1

Тести

Матеріали для вчителів