Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Якісні реакції на деякі катіони Представлено теоретичні відомості про якісні реакції на катіони Феруму(II), Феруму(III), Барію та амонію.
2. Якісні реакції на деякі аніони Представлено теоретичні відомості про якісні реакції на деякі аніони.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Реагенти для визначення йонів Феруму 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити реагенти, за допомогою який можна визначити наявність йонів Феруму у розчині.
2. Визначення йонів Феруму у розчині 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити реагенти, за допомогою який можна визначити наявність йонів Феруму у розчині.
3. Утворення осаду при виявленні йонів Феруму 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити формулу осаду, який утвориться при виявленні йонів Феруму у розчині.
4. Реагенти для визначення йонів Барію 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованих речовин потрібно обрати ті, за допомогою яких можна визначити наявність йонів Барію у розчині.
5. Реагенти для визначення галогенідів у розчинах 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованих речовин потрібно обрати ті, за допомогою яких можна визначити наявність галогенід-іонів у розчині.
6. Якісна реакція на визначення хлорид-іонів у розчину 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно завершити якісну хімічну реакцію на визначення хлорид-іонів, дописавши продукти реакції та указавши коефіцієнти.
7. Аніони, що можна визначити вказаним реагентом 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно визначити, які аніони можна визначити указаним реагентом.
8. Якісна реакція на сульфат-іони 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно завершити якісну хімічну реакцію на визначення сульфат-іонів, дописавши продукти реакції та указавши коефіцієнти.
9. Реагенти для визначення ортофосфат-іонів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих речовин потрібно обрати ті, за допомогою яких можна визначити наявність ортофосфат-іонів у розчині.
10. Визначення аніонів, які можна визначити аргентум нітратом 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Із запропонованих речовин потрібно обрати ті, наявність яких у розчині можна визначити за допомогою аргентум нітрату.
11. Якісна реакція на ортофосфат-іони 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно завершити якісну хімічну реакцію на визначення ортофосфат-іонів, дописавши продукти реакції та указавши коефіцієнти.
12. Маса осаду при взаємодії аргентум нітрату з хлоридом лужного металу 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно вказати формулу осаду та обчислити його масу, провівши розрахунок за хімічною реакцією взаємодії аргентум нітрату з хлоридом лужного металу.
13. Маса осаду при взаємодії ортофосфату з аргентум нітратом 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно вказати формулу осаду та обчислити його масу, провівши розрахунок за хімічною реакцією взаємодії аргентум нітрату з ортофосфатом.
14. Взаємодія хлоридної кислоти з натрій карбонатом 3 вид - аналіз важке 4Б. Необхідно вказати об'єм газу, який виділиться в результаті взаємодії розчину натрій карбонату з надлишком хлоридної кислоти.
15. Взаємодія калій карбонату з нітраною кислотою 3 вид - аналіз важке 4Б. Необхідно вказати об'єм газу, який виділиться в результаті взаємодії розчину калій карбонату з надлишком нітратної кислоти.
16. Взаємодія барій нітрату з сульфатом лужного металу 3 вид - аналіз середнє 5Б. Необхідно вказати формулу осаду та обчислити його масу, провівши розрахунок за хімічною реакцією.
17. Маса cульфату за відомим відносним виходом продукту реакції 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити масу сульфату, який утвориться у результаті реакції.
18. Визначення йонів Барію у розчині 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованих речовин потрібно обрати ті, за допомогою яких можна визначити наявність йонів Барію у розчині.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Якісні реакції на деякі йони» 00:15:00 середнє 12Б. Призначений для самоперевірки учнями рівню засвоєння основних понять теми «Якісні реакції на деякі йони». Учні повинні мати уявлення про якісні реакції, умови їх протікання.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Якісні реакції на деякі йони» 00:15:00 середнє 15Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Якісні реакції на деякі йони». Учні повинні знати умови перебігу якісних реакцій.
2. Перевірна робота з теми «Якісні реакції на деякі йони» 00:25:00 середнє 11Б. Призначений для перевірки навчальних досягнень учнів з основних понять теми «Якісні реакції на деякі йони». Учні повинні знати і вміти складати рівняння якісних реакцій, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, аналізувати результати спостережень, робити висновки, аргументувати свою точку зору.