Теорія

Завдання

1. Визначення металів за знаками хімічних елементів

Складність: легке

1
2. Символи елементів, назва простих речовин яких співпадає з назвою метала

Складність: легке

1
3. Назви металів, які не співпадають з назвою металічного елемента

Складність: легке

2
4. Назва металу за символом хімічного елемента

Складність: легке

1
5. Окисно-відновні властивості атомів металів

Складність: легке

1
6. Поширення металів у природі

Складність: середнє

1
7. Характеристика металічного зв'язку

Складність: середнє

1
8. Властивості речовни з металічним зв'язком

Складність: середнє

2
9. Електро- і теплопровідність простих речовин

Складність: середнє

2
10. Загальні фізичні властивості металів

Складність: середнє

2
11. Що не є характерним для металічного зв'язку

Складність: середнє

2
12. Характеристика металічного зв'язку

Складність: середнє

2
13. Відмінності металів від неметалів

Складність: середнє

2
14. Метали і неметали

Складність: важке

3
15. Порівняння металічного і ковалентного зв'язків

Складність: середнє

3
16. Поширення груп металів у природі

Складність: середнє

2
17. Визначення формули оксиду металічного елемента та маси за кількістю речовини

Складність: середнє

2
18. Визначення елементів, що не належать до металічних

Складність: легке

1
19. Визначення поширення металів у природі за символами елементів

Складність: середнє

1
20. Визначення формули оксиду металічного елемента та молекулярної маси

Складність: середнє

3

Тести

Матеріали для вчителів