Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Силіцій Представлено теоретичні відомості про Силіцій як хімічний елемент та просту речовину.
2. Силіцій( IV) оксид Представлено теоретичні відомості про силіцій( IV) оксид та його властивості.
3. Силікатна кислота та її солі Представлено теоретичні відомості про силікатну кислоту та її солі.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Властивості і будова силіцію 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити характеритику силіцію, обравши із запропонованих варіантів.
2. Застосування Силіцію та його сполук 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно визначити галузі застосування Силіцію та його сполук, обравши із запропонованих варіантів.
3. Застосування природних сполук Силіцію 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно визначити галузі застосування природних сполук Силіцію, обравши із запропонованих варіантів.
4. Властивості силікатної кислоти 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно визначити властивості силікатної кислоти, обравши із запропонованих варіантів.
5. Формули сполук Силіцію 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно визначити формули сполук Силіцію за характеристикою.
6. Хімічний елемент або проста речовина 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити про хімічний елемент чи просту речовину йдеться у реченні.
7. Характеристика силіцій оксиду 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити характеристику силіцій оксиду, обравши із запропонованих варіантів.
8. Порівняння атомів Силіцію і Карбону 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно порівняти характеристики атомів Силіцію і Карбону.
9. Оціни правильність тверджень про Силіцій та його сполуки 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно оцінити правильність тверджень про Силіцій та його сполуки.
10. Сполуки, з якими реагує силіцій(IV) оксид 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно обрати формули сполук, з якими реагує силіцій(IV) оксид.
11. Перетворення сполук Силіцію 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно визначити речовини, за допомогою яких можна здійснити перетворення.
12. Відповідність між формулами сполук та їх характеристиками 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Необхідно визначити відповідність між формулами сполук та їх характеристиками.
13. Визначення формули і об'єму силану 2 вид - інтерпретація середнє 2,5Б. Необхідно визначити формулу і об'єм силану.
14. Визначення ступенів окиснення Силіцію 3 вид - аналіз легке 1Б. Необхідно визначити ступені окиснення Силіцію у зазначених сполуках.
15. Визначення сполук із зазначеним ступенем окиснення Силіцію 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити сполуки із зазначеним ступенем окиснення Силіцію
16. Відповідність між сполукою і ступенем окиснення Нітрогену 3 вид - аналіз середнє 4Б. Необхідно визначити відповідність між формулою сполуки і ступенем окиснення Нітрогену.
17. Визначення маси силікатної кислоти у реакції натрію силікату з хлоридною кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити масу силікатної кислоти, яку можна отримати у результаті реакції.
18. Маса силікатної кислоти у реакції двоосновної кислоти і калій силікату 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити масу силікатної кислоти, яку можна отримати у результаті реакції.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Сполуки, з якими не реагує силіцій(IV) оксид Інший середнє 1Б. Необхідно обрати формули сполук, з якими не реагує силіцій(IV) оксид.
2. Відповідність між характеристиками і формулами сполук Інший середнє 4Б. Необхідно визначити відповідність між характеристиками і формулами сполук
3. Маса силікатної кислоти у реакції калій силікату і нітратнї кислоти Інший середнє 2Б. Необхідно визначити масу силікатної кислоти, яку можна отримати у результаті реакції.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Силіцій та його сполуки» 00:08:00 середнє 15Б. Тренується уміння визначати властивості сполук, які містять Силіцій, складати рівняння хімічної взаємодії та проводити обчислення за хімічними рівняннями.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Силіцій та його сполуки» 00:10:00 середнє 11,5Б. Тренується уміння визначати властивості сполук, які містять Силіцій, складати рівняння хімічної взаємодії та проводити обчислення за хімічними рівняннями.
2. Перевірна робота з теми «Силіцій та його сполуки» 00:08:00 середнє 11Б. Перевіряються уміння визначати властивості сполук, які містять Силіцій, складати рівняння хімічної взаємодії та проводити обчислення за хімічними рівняннями.