Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Сульфур. Сірка Представлено загальну характеристику Сульфуру, як хімічного елемента і сірки, як простої речовини.
2. Гідроген сульфід Представлено теоретичні відомості про гідроген сульфід.
3. Сульфур(IV) оксид Представлено теоретичні відомості про фізичні і хімічні властивості сульфур(IV) оксиду.
4. Сульфур(VI) оксид Представлено теоретичні відомості про фізичні і хімічні властивості сульфур(VI) оксиду.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Фізичні властивості сполук Сульфуру 2 вид - інтерпретація середнє 2,5Б. Необхідно визначити фізичні властивості зазначених сполук Сульфуру, обравши із запропонованих варіантів.
2. Будова і фізичні властивості сірки 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно обрати правильні твердження про будову і фізичні властивості сірки.
3. Визначення характеристики сполуки Сульфуру 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити характеристику зазначеної сполуки Сульфуру, обравши із запропонованих варіантів.
4. Характеристика сульфур(\(IV\)) оксиду 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити характеристику сульфур(\(IV\)) оксиду, обравши із запропонованих варіантів.
5. Характеристика сульфур(\(VI\)) оксиду 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити характеристику сульфур(\(VI\)) оксиду, обравши із запропонованих варіантів.
6. Відповідність між формулою речовини та її характеристикою 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно встановити відповідність між формулою речовини та її характеристикою.
7. Визначення ступенів окиснення Сульфуру 3 вид - аналіз легке 1Б. Необхідно визначити ступені окиснення Сульфуру у зазначених сполуках.
8. Визначення сполук із зазначеним ступенем окиснення Сульфуру 3 вид - аналіз легке 1Б. Необхідно визначити сполуки із зазначеним ступенем окиснення Сульфуру.
9. Відповідність між сполуками та ступенями окиснення Сульфуру 3 вид - аналіз легке 4Б. Необхідно встановити відповідність між сполуками та ступенями окиснення Сульфуру.
10. Окисно-відновні реакції сполук Сульфуру 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно проаналізувати окисно-відновну реакцію та визначити кількість електронів, які приймають, або віддають атоми Сульфуру.
11. Кількість електронів у схемі реакції Сульфуру 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити кількість електронів, які віддіють, або приймають атоми Сульфуру.
12. Ступінь окиснення Сульфуру в окисно-відновних реакціях 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити ступінь окиснення Сульфуру в схемі окисно-відновної реакції.
13. Визначення об'єму водню у реакції з сіркою 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм водню, який витратиться у результаті взаємодії з сіркою.
14. Маса гідроген сульфіду у реакції сполучення 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу гідроген сульфіду у реакції сполучення.
15. Масова частка розчиненої солі з додаванням води 3 вид - аналіз важке 2Б. Необхідно визначити масову частку розчиненої солі у розчині після додавання води.
16. Масова частка речовини у розчині з додаванням солі 3 вид - аналіз важке 2Б. Необхідно визначити масову частку розчиненої речовини у розчині, після додавання солі.
17. Масова частка солі після випаровування 3 вид - аналіз важке 2Б. Необхідно визначити масову частку солі у розчині після випаровування води.
18. Маса сульфур оксиду у реакції за вказаною кількістю речовини води 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно розрахувати масу сульфур оксиду, що вступить у реакцію з водою, вказанної хімічної кількості.
19. Визначення об'єму сульфур оксиду у реакції за вказаною масою води 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм сульфур(\(IV\)) оксиду, що вступить у реакцію з водою, вказаної маси.
20. Маса кислоти за вказаним об'ємом сульфур оксиду 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно розрахувати масу кислоти, яку можна отримати з вказаного об'єму сульфур оксиду.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Окисно-відновні властивості сполук Сульфуру Інший середнє 1Б. Необхідно проаналізувати окисно-відновну реакцію та визначити які властивості проявляють атоми Сульфуру.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Сульфур. Сполуки Сульфуру» 00:08:00 середнє 15Б. Тренується уміння складати рівняння хімічної взаємодії за участю сполук Сульфуру та проводити обчислення за хімічними рівняннями.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Сульфур. Сполуки Сульфуру» 00:10:00 середнє 11,5Б. Тренується уміння складати рівняння хімічної взаємодії за участю Сульфуру та проводити обчислення за хімічними рівняннями.
2. Перевірна робота з теми «Сульфур. Сполуки Сульфуру» 00:08:00 середнє 10Б. Перевіряються уміння складати рівняння хімічної взаємодії за участю Сульфуру та проводити обчислення за хімічними рівняннями.