З \(118\) відомих на даний момент хімічних елементів \(96\) утворюють прості речовини з металічними властивостями, тому їх називають металічними елементами.
 
Металічні хімічні елементи в природі можуть зустрічатися як у вигляді простих речовин, так і у вигляді сполук. Те, в якому вигляді зустрічаються металічні елементи у природі, залежить від хімічної активності утворених ними металів.
 
Ряд активності металів
\(Li, K, Ba, Ca, Na, \)\(Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb\)H2\(Cu, Hg, Ag, Pt, Au\)
активні
метали
метали середньої
активності
 
неактивні
метали
Металічні елементи, що утворюють хімічно активні метали (\(Li -Mg\)) у природі найчастіше зустрічаються у вигляді солей (хлоридів, флуоридів, сульфатів, ортофосфатів та інших).
Солі, утворені цими металічними елементами, є головною складовою частиною поширених у Земній корі мінералів і гірських порід.
 
сильвин.jpeg
Halite.jpg
kalcit.jpg
Сильвін — калій хлорид
\(KCl\) з домішками.
  
Мінерал галіт складається
з натрій хлориду
\(NaCl\).
Мінерал кальцит
складається з кальцій карбонату \(CaCO_3\).
 
У розчиненому вигляді солі Натрію, Кальцію і Магнію містяться у природних водах. Крім того, солі активних металів — важлива складова частина живих організмів. Наприклад, кальцій ортофосфат Ca3(PO4)2 є головною мінеральної складовою частиною кісткової тканини. 
Група металічних хімічних елементів, до якої входять метали середньої активності (\(Al - Pb\)) у природі найчастіше зустрічаються у вигляді оксидів і сульфідів.
korund1.jpg
гематит.jpg
galenit.jpg
Мінерал корунд
складається з алюміній
оксиду \(Al_2O_3\).
Ферум (\(III\)) оксид \(Fe_2O_3\)
утворює мінерал
гематит.
Мінерал труаліт
складається з плюмбум (\(II\)) сульфіду \(PbS\).
Група металічних хімічних елементів, до якої входять хімічно неактивні метали (\(Cu - Au\)) у природі найчастіше зустрічаються у вигляді простих речовин.
gold.jpgsilver.jpgplatina.jpg
Самородне золото \(Au\).Самородне срібло \(Ag\).Самородна платина \(Pt\).
 
Виняток становлять мідь і ртуть, які у природі зустрічаються також у вигляді хімічних сполук.
 
kamen_halkozin_1.png
lito_8.jpg
89b6f2195d6d2bead8fa52592a02d29b.jpg
Мінерал мідний блиск
складається з купрум (\(I\)) сульфіду\(Cu_2S\).
Купрум (\(II\)) гідроксидкарбонат
 \((CuOH) _2CO_3\) —
малахіт.
Мінерал кіновар
складається з меркурій (\(II\)) сульфіду \(HgS\).