Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Спін електрона. Електронні формули Представлено теоретичні відомості про спін електрона та електронні формули хімічних елементів.
2. Заповнення електронних шарів атомів елементів малих періодів Пояснюється порядок заповнення електронних шарів атомів елементів перших трьох періодів.
3. s-, p-, d-, f- елементи Описується принцип поділу на s-, p-, d-, f- елементи.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Максимальна кількість електронів на енергетичному рівні 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно визначити кількість електронів на вказаному енергетичному рівні атома елемента.
2. Заповнення d-орбіталі 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів треба обрати варіант з правильним розташуванням електронів у комірці.
3. Визначення р- елементів 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно визначити назву р- елементів.
4. Визначення d - елементів 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно визначити символи d- елементів.
5. Відповідність між типом елемента і назвою 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Необхідно визначити вид зазначених елементів.
6. Визначення можливих енергетичних рівнів у атомах 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно обрати можливі варіанти енергетичних підрівнів в атомі.
7. Визначення хімічного елемента за електронною схемою 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Потрібно визначити хімічний елемент за електронною схемою його атома.
8. Визначення електронної схеми атома 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати електронну схему атома хімічного елемента.
9. Визначення назви елемента за електронною формулою 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно визначити назву хімічного елемента за електронною формулою.
10. Визначення електронної формули елемента 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно визначити електронну формулу хімічного елемента.
11. Визначення елемента за графічною формулою 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно визначити хімічний елемент за графічною формулою електронної оболонки.
12. Визначення графічної формули елемента 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно визначити графічну формулу хімічного елемента.
13. Відповідність між назвою елемента та його електронною формулою 3 вид - аналіз середнє 4Б. Необхідно установити відповідність між назвою елемента та його електронною формулою.
14. Відповідність між електронною формулою та назвою елемента 3 вид - аналіз середнє 4Б. Необхідно установити відповідність між електронною формулою та назвою елемента.
15. Відповідність між символом елемента та електронною формулою 3 вид - аналіз середнє 4Б. Необхідно установити відповідність між символом та електронною формулою елемента.
16. Визначення символа елемента за електронною формулою 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно визначити символ хімічного елемента за електронною формулою.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Заповнення p-орбіталі Інший середнє 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати варіант з правильним розташуванням електронів у комірці.
2. Неможливі енергетичні підрівні в атомах елементів Інший легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати неможливі варіанти енергетичних підрівнів у атомі.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів» 00:08:00 середнє 12Б. Закріплюються знання про будову електронних оболонок атомів, порядок заповнення енергетичних рівнів. Формуються вміння визначати хімічний елемент за електронною схемою атома, характеризувати будову електронної оболонки за положенням елемента у Періодичній системі.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів» 00:15:00 середнє 9Б. Закріплюються знання теоретичного матеріалу про будову електронних оболонок атомів. Розвиваються вміння визначати хімічний елемент за його електронною схемою, характеризувати електронну будову за положенням елемента у Періодичній системі.
2. Перевірна робота з теми «Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів» 00:10:00 середнє 9Б. Перевіряються теоретичні знання про будову електронних оболонок, вміння визначати хімічний елемент за електронною схемою атома, співвідносити положення елемента у Періодичній системі і будову його атома.