Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Окиснення, відновлення Мати уявлення про процеси окиснення і відновлення в ході хімічних реакцій.
2. Окисники, відновники Знати визначення та приклади речовин окисників і відновників.
3. Окисно-відновні реакції Знати і розуміти сутність і закономірності протікання окисно-відновних реакцій (ОВР).
4. Рівняння ОВР Вміти складати рівняння окисно-відновних реакцій.
5. Класифікація хімічних реакцій Вміти визначати хімічні реакції зі зміною ступеня окиснення і без зміни ступеня окиснення в ході реакції.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Речовини окисники 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати речовини — окисники.
2. Речовини відновники 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Серед запропонованих варіантів необхідно обрати речовини — відновники.
3. Процеси окиснення або відновлення 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати визначення процесу відновлення і окиснення та відповідні схеми реакції.
4. Схеми процесів окиснення 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Знати визначення процесу окиснення та відновлення та відповідні схеми.
5. Особливості та приклади окисно-відновних реакцій 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знати визначення ОВР, їх найважливіші відмінні риси, розрізняти схеми реакцій, в яких відбувається зміна ступенів окиснення речовин.
6. Обери окисно-відновні реакції 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати ті, які відносяться до окисно-відновних.
7. Реакції, які не відносяться до окисно-відновних 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати ті реакції, які не відносяться до окисно-відновних.
8. Реакції за участю речовин з указаним ступенем окиснення 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Із запропонованих варіантів реакцій потрібно обрати ті, у яких беруть участь речовини з указаним ступенем окиснення.
9. Заверши реакцію окиснення 2 вид - інтерпретація легке 7Б. Необхідно завершити схему хімічної реакції взаємодії простої речовини з киснем, указавши ступені окиснення елементів, та розставивши коефіцієнти.
10. Окисник у окисно-відносних реакціях 2 вид - інтерпретація середнє 7Б. Необхідно завершити схему хімічної реакції взаємодії простої речовини з киснем, указавши ступені окиснення елементів, та розставивши коефіцієнти.
11. Окисно-відновний процес взаємодії металу з водою 3 вид - аналіз середнє 9Б. Необхідно завершити схему хімічної реакції взаємодії металу з водою, указавши ступені окиснення елементів, та розставивши коефіцієнти.
12. Окисно-відновний процес взаємодії металу з кислотою 3 вид - аналіз середнє 9Б. Необхідно завершити схему хімічної реакції взаємодії металу з кислотою, указавши ступені окиснення елементів, та розставивши коефіцієнти.
13. Розклад нітратів 3 вид - аналіз середнє 7Б. Необхідно завершити схему хімічної реакції розкладу нітрату, указавши ступені окиснення елементів, та розставивши коефіцієнти.
14. Окисник у реакції розкладу 3 вид - аналіз середнє 9Б. Необхідно завершити схему хімічної реакції розкладу нітрату, указавши окисник та ступені окиснення елементів.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Класифікація хімічних реакцій, ОВР» 00:15:00 середнє 26Б. Призначений для самоперевірки учнями засвоєння ними основних понять теми "Класифікація хімічних реакцій, ОВР". Учні повинні мати уявлення про окисник і відновник, зміни їх ступенів окиснення в окисно-відновних реакціях.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Класифікація хімічних реакцій, ОВР» 00:15:00 середнє 25Б. Призначений для самоперевірки учнями засвоєння ними основних понять теми "Класифікація хімічних реакцій, ОВР". Учні повинні знати і вміти застосовувати знання про електронний баланс, процеси окиснення і відновлення, вміти виконувати найпростіші розрахунки за рівняннями ОВР.
2. Перевірна робота з теми «Класифікація хімічних реакцій, ОВР» 00:25:00 середнє 24Б. Призначений для перевірки знань учнів та основних понять теми "Класифікація хімічних реакцій, ОВР". Учні повинні вміти складати рівняння ОВР, знати їх застосування, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, аналізувати результати спостережень, робити висновки, аргументувати свою точку зору.