Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Гідроген сульфід і сульфіди Представлено теоретичні відомості про гідроген сульфід і сульфіди.
2. Сульфітна кислота, сульфіти Представлено теоретичні відомості про фізичні і хімічні властивості сульфітної кислоти та сульфітів.
3. Сульфатна кислота, сульфати Представлено теоретичні відомості про фізичні і хімічні властивості сульфатної кислоти і сульфатів.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Назви сполук Сульфуру 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно визначити назви сполук Сульфуру, обравши із запропонованих варіантів.
2. Формули сполук Сульфуру 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно визначити формули сполук Сульфуру, обравши із запропонованих варіантів.
3. Відповідність між назвами та формулами сполук Сульфуру 1 вид - рецептивний легке 4Б. Необхідно визначити відповідність між назвами та формулами сполук Сульфуру.
4. Визначення фізичних властивостей сполук Сульфуру 2 вид - інтерпретація середнє 2,5Б. Необхідно визначити фізичні властивості зазначених сполук Сульфуру, обравши із запропонованих варіантів.
5. Властивості сульфатної кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно обрати правильні твердження про властивості сульфатної кислоти.
6. Оціни правильність тверджень про властивості сульфатної кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно оцінити правильність тверджень про властивості сульфатної кислоти.
7. Визначення характеристики сполуки Сульфуру 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити характеристику зазначеної сполуки Сульфуру, обравши із запропонованих варіантів.
8. Відповідність між формулою кислоти та її характеристикою 3 вид - аналіз середнє 1,5Б. Необхідно встановити відповідність між формулою речовини та її характеристикою.
9. Порівняння властивостей сульфуровмісних кислот 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно завершити речення, порівнявши властивості сульфуровмісних кислот.
10. Подібність розведеної та концентрованої сульфатної кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити ознаки подібності розведеної та концентрованої сульфатної кислоти.
11. Визначення ступенів окиснення Сульфуру у сульфідах, сульфітах і сульфатах 3 вид - аналіз легке 1Б. Необхідно визначити ступені окиснення Сульфуру у зазначених сполуках.
12. Сполуки із зазначеним ступенем окиснення Сульфуру 3 вид - аналіз легке 1Б. Необхідно визначити сполуки із зазначеним ступенем окиснення Сульфуру.
13. Відповідність між формулами сполук та ступенями окиснення Сульфуру 3 вид - аналіз легке 4Б. Необхідно встановити відповідність між формулами сполук та ступенями окиснення Сульфуру.
14. Реакції сульфатної кислоти 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обрати ряд, усі сполуки якого реагують із сульфатною кислотою.
15. Допиши реакцію взаємодії лугу з кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії лугу з кислотою.
16. Визначення масової частка елемента в солі 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно визначити масову частку зазначеного елемента в солі.
17. Витіснення карбонатної кислоти з солі сульфатною кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно вказати коефіцієнти у хімічній реакції витіснення карбонатної кислоти з її солей сульфатною кислотою, та обчислити об'єм вуглекислого газу, який виділиться в результаті хімічної реакції.
18. Маса металу при взаємодії з сульфатною кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити масу металу при взаємодії з сульфатною кислотою.
19. Об'єм водню при взаємодії cульфатної кислоти з металом 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити об'єм водню при взаємодії кислоти з металом.
20. Визначення маси солі за масою лугу у реакції нейтралізації 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно вказати масу солі, яка утворюється з лугу, вказаної маси.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Відмінності розведеної та концентрованої сульфатної кислоти Інший середнє 1Б. Необхідно визначити відмінності розведеної та концентрованої сульфатної кислоти.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Сульфуровмісні кислоти» 00:08:00 середнє 15,5Б. Тренується уміння складати рівняння хімічної взаємодії за участю Сульфуровмісних кислот та проводити обчислення за хімічними рівняннями.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Сульфуровмісні кислоти» 00:10:00 середнє 10,5Б. Тренується уміння складати рівняння хімічної взаємодії за участю Сульфуровмісних кислот та проводити обчислення за хімічними рівняннями.
2. Перевірна робота з теми «Сульфуровмісні кислоти» 00:08:00 середнє 10Б. Перевіряються уміння складати рівняння хімічної взаємодії за участю Сульфуровмісних кислот та проводити обчислення за хімічними рівняннями.