Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Загальні хімічні властивості металів Представлено відомості про загальні хімічні властивості металів.
2. Отримання металів Представлено теоретичні відомості про методи отримання металів.
3. Корозія металів Представлено теоретичні відомості про корозію металів та методам її запобігання.
4. Застосування металів і їх сплавів Представлено теоретичні відомості про застосування металів та сплавів.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення приналежності металів до певних груп 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно визначити приналежність металів до благородних, лужних, або лужноземельних.
2. Розподіл металів за групами 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Необхідно визначити приналежність представлених символів металічних елементів до лужних, лужноземельних і благородних.
3. Окисно-відновні властивості металів 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно визначити окисно-відновні властивості металів у хімічних реакціях.
4. Рівняння окиснення металів та маса оксиду 2 вид - інтерпретація легке 4Б. Необхідно дописати рівняння реакції окиснення металів, визначивши формулу продукту, коефіцієнти та масу оксиду за відомою масою металу.
5. Формула оксиду та об'єм кисню в реакції окиснення 2 вид - інтерпретація легке 4Б. Необхідно дописати рівняння реакції окиснення металів, визначивши формулу продукту, коефіцієнти та об'єм кисню, що витратився під час реакції за відомою масою оксиду.
6. Рівняння реакцій взаємодії металів з неметалами 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно завершити хімічну реакцію взаємодії металів з неметалами, визначивши формулу продукту реакції та коефіцієнти.
7. Визначення маси реагуючого металу у реакціях з неметалами 3 вид - аналіз важке 2Б. Необхідно визначити масу металу за відомою кількістю простої речовини що вступила з ним в реакцію.
8. Взаємодія металів зі складними речовинами 3 вид - аналіз середнє 3Б. Знання про можливості взаємодії металів з водою, кислотами і солями.
9. Об'єм водню при взаємодії цинку з кислотою 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити об'єм водню, який утвориться у результаті хімічної реакції взаємодії цинку з кислотою за відомим виходом продукту реакції.
10. Відновлення металів з оксидів 3 вид - аналіз середнє 3Б. Відпрацьовується вміння визначати окисник або відновник у реакціях одержання металів, а також вираховувати кількість прийнятих або відданих електронів.
11. Корозія металів і способи захисту від неї 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Перевіряються знання по темі "Корозія металів і способи захисту від неї", вміння аналізувати типові ситуації, шукати інформацію в інтернет-джерелах.
12. Обери правильні твердження про сплави 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обрати правильні твердження про метали і сплави, обравши із запропонованих варіантів.
13. Сплави металів та їх застосування 3 вид - аналіз середнє 1Б. Відпрацьовується знання властивостей сплавів, основних сплавів металів та їх застосування.
14. Складання рівнянь реакцій металів зі складними речовинами 3 вид - аналіз середнє 4Б. Необхідно скласти рівняння хімічної реакції металів зі складними речовинами, записавши формулу продукту реакції, визначивши коефіцієнти та їх суму.
15. Взаємодія металів з кислотами, та обчислення за відомим виходом продукту реакції 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно обчислити об'єм водню, який утвориться в результаті реакції взаємодії металу з кислотою за відомим виходом продукту реакції.
16. Взаємодія металів з галогенами, розрахунок за хімічним рівнянням 3 вид - аналіз середнє 4Б. Необхідно дописати рівняння реакції взаємодії металів з галогенами, визначивши коефіцієнти, формулу та масу продукту за відомою масою металу.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Формула оксиду та визначення маси металу в реакції окиснення Інший легке 4,5Б. Необхідно дописати рівняння реакції окиснення металів, визначивши формулу продукту, коефіцієнти та масу металу, що було використано.
2. Метали, що взаємодіють з водою та продукт реакції Інший середнє 2Б. Необхідно визначити, який метал взаємодіє з водою при кімнатній температурі та визначити формулу продукту реакції.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Загальні хімічні властивості металів. Застосування металів та їхніх сплавів» 00:15:00 середнє 15Б. Відпрацьовуються знання основних понятть з теми, вміння складати хімічні реакції за участю металів, визначати властивості та характеристику сплавів.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Загальні хімічні властивості металів. Застосування металів та їхніх сплавів» 00:15:00 середнє 17,5Б. Відпрацьовуються знання основних понятть з теми, вміння складати хімічні реакції за участю металів, визначати властивості та характеристику сплавів.
2. Перевірна робота з теми «Загальні хімічні властивості металів. Застосування металів та сплавів» 00:20:00 середнє 16Б. Відпрацьовуються знання основних понятть з теми, вміння складати хімічні реакції за участю металів, визначати властивості та характеристику сплавів.